AMBULANCE PRO GYNEKOLOGII DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH, DOSPĚLÝCH ŽEN A PORODNICTVÍ

MUDr. Simona Málková

Ke Stáčírně 607/2
149 00, Praha Chodov

11.30 – 12.00 POLEDNÍ PAUZA. BĚHEM NÍ NEZVEDÁME TELEFON, ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDANKY ČI RECEPTY

NECHOĎTE BEZ TELEFONICKÉ DOMLUVY!!!!!!!!