Klientské karty

Standardní péči zajišťujeme v rámci zdravotního pojištění.

K žádné poskytované zdravotní službě poskytovatel nevyžaduje písemný souhlas pacienta, vyjma případů stanovených zákonem.

Našim klientkám nabízíme možnost volby klientských karet, které mají v ročním poplatku zahrnuty níže popsané nadstandardní služby. Připravujeme pro Vás nový ceník.