Klientské karty

 

Standardní péči zajišťujeme v rámci zdravotního pojištění.

K žádné poskytované zdravotní službě poskytovatel nevyžaduje písemný souhlas pacienta, vyjma případů stanovených zákonem.

Našim klientkám nabízíme možnost volby klientských karet, které mají v ročním poplatku zahrnuty níže popsané nadstandardní služby. Viz též ceník.

Klientské karty nabízíme v hodnotě 300,- nebo 1000,- Kč na rok. Těhotným klientkám nabízíme možnost volby těhotenské karty v hodnotě 3000,-

Klientská karta v hodnotě 300,- Kč na rok v sobě zahrnuje: 1 x ročně vaginální ultrazvuk (v rámci prevence není hrazený žádnou ZP) + jednorázová zrcadla, výsledek e-mailem.

Klientská karta v hodnotě 1000,- Kč na rok v sobě zahrnuje navíc on-line servis (zasílání výsledků e-mailem, objednání, konzultace), zasílání receptů poštou, informace o výsledcích sms nebo telefonicky, telefonické konzultace, objednávání na přesný čas, připomenutí preventivní prohlídky (blíží-li se její čas), jednorázové pomůcky během celého období, v případě nutnosti operačního zákroku jeho zajištění v nasmlouvané nemocnici.

Těhotenská karta v hodnotě 3000,- Kč nabízí všechny všeobecné výhody jako karta v hodnotě 1000,- Kč a k nim navíc možnost UZ při každé návštěvě včetně fotografie, přítomnost partnera a rodinných příslušníků u vyšetření (UZ), konzultace porodního plánu, určení pohlaví dítěte na přání, screening test v 9. – 13. týdnu na Downův syndrom a další vývojové vady (vyšetření krve a UZ). Ultrazvukové vyšetření plodu před nástupem k předporodní péči v porodnici – upřesnění polohy plodu, hmotnostní odhad, kontrola množství plodové vody a funkce placenty. Dopplerovské vyšetření stavu krevní cirkulace plodu a průtoku placentou. Provedení ultrazvuku s možností záznamu na flash disk.