Informovaný souhlas

 

Milí rodiče,
od 1.4.2012 platí novela zákona č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, ve kterém se upravuje legislativa týkající se zdravotní péče. Nově tedy budete mít povinnost podepisovat informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

U nezletilých do 15ti let je potřeba souhlas obou zákonných zástupců či vyplněná plná moc. Pokud je intelektuální vyspělost nezletilého pacienta taková, že je schopen se k danému výkonu vyjádřit a posoudit jeho účelnost, je potřeba připojit i podpis nezletilého pacienta.

U nepovinného očkování je u nezletilých pacientů požadovám opět souhlas obou zákonných zástupců a eventuálně i souhlas nezletilé za stejných podmínek jako výše uvedené.

U osob starších 15ti let je vyžadován k poskytnutí zdravotních služeb souhlas jednoho zákonného zástupce, vyjma očkování Veškeré potřebné formuláře si můžete stáhnout níže.

Potřebný formulář můžete rovnou přinést k vyšetření či očkování již prostudovaný a podepsaný. Příbalové letáky používaných vakcin můžete najít na www.sukl.cz .

 

Plná moc
Určení osoby oprávněné
Souhlas/nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
Souhlas zák. zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Souhlas/nesouhlas nepovinné očkování