Péče v těhotenství

 

   Těhotenství je jedním z nejkrásnějších období života ženy. Začíná oplozením vajíčka spermií a končí porodem. Toto období trvá 270 dnů, počítáno od prvního dne poslední menstruace. Příznaky těhotenství mohou být různé. Mezi celkové patří vynechání menstruace, nevolnost, zvracení, nucení na močení, citlivost prsou, podrážděnost a jiné.

   Těhotenství si ženy mohou diagnostikovat samy, komerčně prodávanými těhotenskými testy, které však nemusí být vždy spolehlivé. Proto je nutné vyhledat svého gynekologa. Ten může těhotenství diagnostikovat buď vyšetřením krve na hCG (těhotenský hormon=choriový gonadotropin), či ultrazvukem. Na začátku těhotenství se provádí vaginální ultrazvuk-přes pochvu, později pak transabdominální-přes bříško.

   Po prokázání živého těhotenství vystaví lékař budoucí mamince těhotenskou průkazku. Zde jsou zaznamenány veškeré údaje týkající se těhotenství a zdravotního stavu matky. Každá těhotná žena by měla mít průkazku vždy u sebe! Při prvním vyšetření v těhotenství, velmi důležitém, Vám lékař bude klást řadu otázek o Vaší rodinné anamnéze, prodělaných chorobách, Vašich životních zvyklostech, pracovní situaci atd. Toto povídání je nutné, jelikož pomůže zjistit, zda u Vás existují rizikové faktory a zda je nutné provést ještě další lékařská vyšetření.

   Vyšetření v těhotenství rozdělujeme na pravidelná a nepravidelná. Pravidelná vyšetření zahrnují sběr údajů a stesků těhotné, zevní vyšetření s určením hmotnosti a tlaku, chemické vyšetření moči papírkem, poševní vyšetření. Od 24. týdne se poslouchají srdeční ozvy plodu.

   Nepravidelná vyšetření zahrnují :
První ultrazvukové vyšetření se provádí od 7. do 12. týdne. Na obrazovce můžete vidět své miminko a jeho tlukoucí srdíčko. Tímto vyšetřením se dá stanovit stáří těhotenství, vypočítat den porodu a poznat vývoj dítěte. Také se stanovuje počet plodů. Od lékaře si můžete donést svou první fotografii miminka.

   V 16.týdnu se provádí stanovení krevní skupiny a Rh faktoru, vyšetření titru erytrocytárních protilátek, vyšetření krevního obrazu, serologické vyšetření protilátek proti syfilis, biochemický screening vrozených vývojových vad ve druhém trimestru, vyšetření moče (odebírá se střední proud moče). Velmi důležitý je Rh faktor. Pokud je nastávající maminka Rh-negativní, ale otec je Rh-pozitivní, existuje riziko, že matka bude vytvářet pro dítě nebezpečné protilátky.

   Od 18.-do 22. týdne se provádí první ultrazvukový screening plodu. Toto vyšetření je nejdůležitější, je zaměřené na vrozené vývojové vady plodu. V této době lze také již určit pohlaví dítěte.

   Ve 24.-28. týdnu je u některých žen prováděno vyšetření poruchy glukózové tolerance v těhotenství.

   Ve 30.-32. týdnu se opakuje vyšetření titru erytrocytárních protilátek u žen Rh negativních a s krevní skupinou 0, kontroluje se opět krevní obraz, serologické vyšetření HBsAg (hepatitida typu B=žloutenka typu B) a HIV. Nedílnou součástí je druhý ultrazvukový screening plodu, kdy se kontroluje růst, poloha, velikost dítěte, poloha placenty atd.

Ve 36.-37. týdnu se provádí výtěr z pochvy na přítomnost streptokoků skupiny B. Od 36. týdne je možno provádět kardiotokografické vyšetření. Provádí se jednou týdně, od 38. týdne je toto vyšetření povinné. Při tomto monitorování se sleduje srdíčko plodu – jeho frekvence a činnost Vaší dělohy.

   Poslední kontroly před porodem se většinou provádí v porodnici, kterou si žena zvolí.

   V těhotenství je možno provést takzvaný integrovaný screening, který kombinuje ultrazvukové vyšetření v I. trimestru, odběry krve v tomto období a také ve II. trimestru. Tento test se považuje za nejmodernější a nejbezpečnější metodu pro hodnocení rizik Downova syndromu. Při ultrazvukovém vyšetření se měří projasnění šíje plodu a temenokostrční vzdálenost k upřesnění stáří těhotenství. Dále se orientačně prohlédne celý plod pro vyloučení závažných vrozených vad. Při krevním odběru se provádí ve vzorcích hormonální analýza. Teprve po 2. odběru ve II. trimestru se získává konečný výsledek. V případě pozitivního testu těhotnou pacientku s jejím souhlasem objednáváme ke genetické konzultaci. V případě indikace se poté provádí amniocentéza (odběr plodové vody), jež umožní stanovit definitivní diagnózu a doporučit následné řešení.