Kdo jsme?

 Naše ambulance poskytuje gynekologicko – porodnickou péči pro dospělé, ale hlavně pro děti. Péče je hrazena některými zdravotními pojišťovnami. Poskytujeme také nadstandardní péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

 Velmi důležitý je pro nás vstřícný a laskavý přístup s maximálním ohledem na dítě. Snažily jsme se vytvořit příjemné prostředí, které by zmírňovalo pocit strachu u našich malých pacientek. V čekárně je připraven dětský koutek s hračkami. Po vyšetření je každá dětská pacientka odměněna drobným dárkem či sladkostí.

 Obecně klademe důraz na předcházení vzniku problémů, tedy na prevenci. Pokud se objeví problém, dovedeme pacientku k řešení zajištění následné péče vyšetřením či operačním zákrokem na specializovaném pracovišti.

MUDr. Simona Málková