Prevence

 

Preventivní vyšetření

   Prevencí rozumíme předcházení vzniku určitého onemocnění. V naší republice se preventivní gynekologické vyšetření provádí 1x ročně.

Jak probíhá gynekologické vyšetření?

   Součástí tohoto vyšetření je zjištění anamnézy, vyšetření v zrcadlech a palpační (pohmatové) vyšetření. Velmi často se provádí i ultrazvuková diagnostika. Anamnéza je soubor údajů o zdravotním stavu. Pacientka je dotazována lékařem na onemocnění rodičů, sourozenců, dětí. Samotná pacientka sděluje údaje o svém zdravotním stavu, prodělaných onemocněních, operacích, užívání léků, alergiích. Nevyhne se ani otázce týkající se požívání alkoholu, kávy, či závislosti na tabákových výrobcích. Z gynekologické problematiky je dotazována na začátek menstruace, menopauzu, pravidelnost menstruačního cyklu, počet porodů, interrupce, samovolné potraty, jakou antikoncepci užívá a také samozřejme na termín poslední menstruace.

Vyšetření v zrcadlech

   Gynekologická zrcadla se zavádějí do pochvy a umožňují lékaři prohlédnout poševní stěnu, klenby poševní a děložní čípek. Při tomto vyšetření se dá zjistit zánětlivé onemocnění, patologické útvary, poranění, intenzita krvácení atd.. Současně je možné provést vyšetření kolposkopem, což je vyšetření pochvy a povrchu čípku děložního pomocí speciálního přístroje, který je schopen několikanásobně zvětšovat. Jedná se o podobné vyšetření jako mikroskopem. Při tom může lékař snadno odebrat materiál na bakteriologické či cytologické vyšetření. V takovémto případě se setře kartáčkem či vatovou štětičkou povrch čípku, kanálek děložního hrdla či stěna pochvy. Materiál se přenese na sklíčko, kde se pak v laboratoři prohlíží pod mikroskopem. Celý tento proces je nebolestivý. Velmi důležité je uvolnění pacientky.

Vyšetření pohmatem

   Vyšetření se provádí mezi dvěma prsty zavedenými do pochvy a prsty druhé ruky, která prohmatává podbřišek. Lékař získává představu o uložení vnitřních rodidel, jejich velikosti či bolestivosti. Toto vyšetření je značně ztíženo u žen obézních, s naplněným močovým měchýřem nebo u žen, bránících se vyšetření napínáním stěny břišní. Je možné i vyšetření rektální, přes konečník. Toto se nejčastěji provádí při vyšetření pannen. U dospělých žen se používá k upřesnění nálezu po vaginálním vyšetření.

Ultrazvukové vyšetření

   Umožňuje lépe zjistit podezřelé nálezy při vyšetření pohmatem. Používá se buď vyšetření transabdominální = přes břišní stěnu nebo vaginální = přes pochvu. Vyšetření vaginální sondou je výhodnější, jelikož sonda je v bližším kontaktu s vnitřními pohlavními orgány ženy. Pacientka leží v gynekologické vyšetřovací poloze, tj. na zádech s pokrčenýma, mírně roztaženýma nohama a s podloženou pánví. Sonda je zasunuta do pochvy. Přes břicho je vyšetření výhodné u dětí a u těhotných žen. Pro dobrou zobrazitelnost by žena měla mít plný močový měchýř.

Rakovina čípku děložního

   Rakovinou děložního čípku onemocní ročně asi tisíc Češek, čtyři sta žen na ni zemře. Tahle nemoc se netýká jenom starých lidí, právě naopak. Nejčastěji jí trpí ženy kolem 45. roku věku, ale vyjímkou nejsou ani nemocné dvacetileté dívky.

   Stačí přitom tak málo, jako jsou pravidelná roční vyšetření u gynekologa, a rakovina děložního čípku nikdy nemusí být vaše starost. Při něm lékař provede stěr z děložního čípku a ten nechá ve specializované laboratoři vyhodnotit. Jen tak si může být žena jistá, že se jí na děložním čípku nezačínají dít změny, které mohou vést právě až k rakovině.

   Nabídka preventivního vyšetření se týká všech žen a dívek od patnácti let. Využije ji však jen 50% z nich.

V NAŠÍ AMBULANCI OČKUJEME OBĚMA VAKCÍNAMI PROTI RAKOVINĚ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU !!!!!